Изработка на онлайн магазин

изработка на онлайн магазин цена

Създаването на онлайн магазин в Интернет е естественото развитие на търговията в глобален мащаб.

Стремежът на търговците да достигат до все по-широка аудитория, имаща нужда от техните продукти е част от глобализацията на пазарите.

За разлика от времето преди 10 години, дори в България вече е ясно изразена тенденцията за преориентиране на търговските субекти към електронна търговия, която има редица предимства, сравнена с конвенционалната търговска дейност.

Ето част от нещата, за които търговците, притежаващи електронен магазин онлайн не се тревожат:

  • Разходи за наем на търговски площи;
  • Разходи за консумативи и поддръжка на магазини;
  • Разходи за заплати на персонала и осигуровки (1 човек онлайн върши работата на 5 офлайн);
  • Разходи за транспорт на персонала и управителите;
  • Разходи за работно облекло;
  • Други разходи според спецификата на търговската дейност.

Защо имам нужда от изработка на онлайн магазин?

Съществуват редица предпоставки, обуславящи потребността на един бизнес, който иска да се развива от изработка на онлайн магазин. Адаптирането към настоящата търговска бизнес реалност ще отсее компаниите, които ще продължат напред в своя устрем от тези, които постепенно ще изчезнат от пазара поради недалновидни и остарели разбирания.

създаване на онлайн магазин цени

По-голяма печалба

Всеки онлайн магазин е построен около идеята да осигурява високи печалби на своя собственик, както това е валидно за офлайн магазините. Благодарение на фактът, че всички потребители днес използват смартфони за комуникация повече от вербална комуникация е определящо за посоката на развитие на търговията през 21 век.

По-ниски разходи

По-голямата печалба е обусловена и от факта, че няма да ви се налага да поддържате раздут щат от продавач-консултанти в своя офлайн магазин, защото при обработването на заявките от вашия онлайн магазин, само един човек може да върши работата на няколко във физическият обект. Тази многозадачност осигурява в пъти по-ниски разходи на всеки, решил да развива Интернет търговия чрез собствен електронен магазин.

По-голяма гъвкавост

Отсъствието на класическите ограничения, характерни за офлайн търговията отсъстват при Интернет магазините. Локацията вече не е фактор, особено, когато инвестирате в ефективен онлайн маркетинг, защото посредством реклама в Google можете да преместите своя сайт на най-актуалното и ефективно място в България – на челните позиции в Google при търсене за вашите продукти.

Възможност за интензивен растеж в кратки срокове

Бързият ръст на онлайн бизнеса е факт, който никой не може да отрече. Успехът на целия търговски сектор в Интернет е изграден на база условията, позволяващи динамичен растеж, без това неизменно да води до усложняването на логистиката и нуждата от наемане на значителен персонал.

Спрете да отлагате своята бизнес еволюция! Спрете да чакате! Време е да действате, защото конкурентите ви вече имат онлайн магазин, нали?element
element
element